T6. Th9 22nd, 2023

Khoa học

7 min read

Các kỹ sư của MIT đã phát triển thành công các vật liệu không chứa kim loại, mềm và dai như mô sinh học nhưng... Đọc thêm